جواب گفت و گو صفحه ۵۵ کتاب علوم تجربی پایه پنجم کدام مزه ها برای شما خوشایندترند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شیرینی خوشایندترین مزه نسبت به سایر مزه هاست.