جواب فکر کنید صفحه ۵۹ کتاب علوم تجربی پایه ششم کدام نیرو سبب کند شدن حرکت و توقف جسم شده است این نیرو در کدام جهت بر جسم وارد شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نیوریی که سبب کند شدن حرکت می شود نیروی اصطکاک نامیده می شود. معمولا نیروی اصطکاک در خلاف جهت حرکت بر جسم اثر می گذارد.