جواب فعالیت صفحه ۱۴۷ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم کدام ورزش های امروزی در ایران باستان وجود نداشته است؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فوتبال، والیبال، پینگ پنگ، بسکتبال، هندبال – به دلیل این که برخی از این ورزش ها از ابداعات کشورهای دیگر بوده اند و برخی نیز بعدها به وجود آمده اند.

رضایی : ورزش والیبال فوتبال بسکتبال وسطی طناب کشی و…. چون دار آن زمان وسایل ورزشی کم بوده است و آنها وقت کمی برای ورزش ش کردن می آوردند.