جواب ایستگاه فکر صفحه ۷۸ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم این متن به کدام ویژگی امام حسن عسکری اشاره می کند چرا ایشان از این ویژگی برخوردار بودند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : علم بالای ایشان.
چون ایشان امام امت بودند و به اذن خداوند به این مقام و منزلت.