جواب فکر کنید صفحه ۴ کتاب علوم تجربی پایه هشتم شکل زیر کدام ویژگی تعلیقه را نشان میدهد ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ذره های جامد تشکیل دهنده تعلیقه با گذشت زمان ته نشین می شوند.