جواب فعالیت صفحه ۱۰۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم کدام کشورها به دریانوردی و کشف سرزمینهای جدید مشغول بودند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دریا نوردان در طی سالها توانستند قاره آفریقا را دور بزنند، به شرق آسیا بروند و سپس آمریکا را کشف کنند.