جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۰۰ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی انسان دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) دعاها مستجاب، نمی شود.
ب) مالی که از راه حرام به دست آید، زیاد نخواهد شد و اگر هم زیاد شود برکتی نخواهد داشت (بی برکتی).
ج) کسی که اموالش را از راه تادرست به دست آورد. در جای نادرست هم آن را از دست می دهد (باد اورده را باد می برد).