جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو فکری صفحه ۱۷ کتاب فارسی پایه دوازدهم معنی شعر گر کسی وصف او ز من پرسد بی دل از بی نشان چه گوید مفهوم باز از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انسان های با ایمان در برابر خدا تسلیم و ساکت هستند.