جواب فعالیت صفحه ۱۳۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم کفشگر چه تقاضایی از شاه داشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کفشگر از پادشاه در خواست کرد که فرزندش بتواند راه فرهنگ را در پیش بگیرد و بتواند تحصیل کند و دبیر و باسواد و هنرمند گردد.