جواب خودارزیابی صفحه ۱۴ کتاب فارسی پایه هفتم درس اول چه کسانی در کلاس جنگل سبز آرزوهای خود را مطرح کردند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شبنم – دانه – غنچه – جوجه ی گنجشک – جوجه ی پرستو – جوجه های کبوتران – معلّم.