جواب فعالیت صفحه ۸ کتاب قرآن پایه ششم کلمه صلاه چند بار در سوره نسا امده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞