جواب گفت و گو صفحه ۷۱ کتاب علوم تجربی پایه ششم دبستان ابتدایی نور خورشید چگونه به ایجاد ابر باد و باران کمک میکند از سایت نکس لود دریافت کنید.

صفحه 71 علوم ششم دبستان تجربی نور خورشید

پاسخ بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر نور خورشید به آب های روی کره ی زمین بزند مقداری از آب تبخیر شده و به آسمان می رود و سبب تشکیل ابر شده وزمانی که ابر ها در آسمان حرکت می کنند باد تشکیل شده همینطور از ابر باران می بارد واین پاسخ سوال : نور خورشید چگونه سبب ایجاد باد،باران وابر می شود. باد چگونه به وجود می آید؟ با قاطی شدن هوای سرد و گرم ابر چگونه به وجود می آید ؟ وقتی نور خورشید به دریا ها و یا چشمه ها و رود ها می خورد برخی از آب آنجا تبخیر یا تبدیل به بخار میشود وبه آسمان می رود و در آنجا به کمک نور خورشید بخار تبدیل به ابر می شود.

فاطمه : خورشید با ارزش‌ترین ستاره ای است که از زمین به آن وابسته است و همه حیات زمین به او بستگی دارد. خورشید در ایجاد ابر و باران بسیار کمک می کند شاید بپرسید چگونه این کار انجام می شود جواب بسیار راحت است وقتی خورشید طلوع می کند و در ظهر به حداکثر تابش خود میرسد و زاویه تقریبا عمود پیدا میکند هر گونه آب در کره زمین که در برابر نور خورشید قرار بگیرد مثل آب دریاچه ها آب رودخانه ها آب تالاب ها و هر نوع آبی که در برابر گرما و تابش های خورشید قرار بگیرد تبخیر می‌شود. پس از تبخیر به صورت بخار آب به سمت آسمان حرکت می‌کند و تشکیل بخار آب میدهد این بخار های آب در کنار هم جمع شده و تشکیل ابر را میدهند هر چقدر مقدار بخار آبی که به سمت آسمان میرود بیشتر باشد ابرهای بارور تری ایجاد میشود ارتفاعات ابر ها نیز متفاوت است و بعضی از ابرها بسیار نزدیک و بعضی ها بسیار دور از سطح کره زمین قرار می گیرند با افزایش تبخیر آب این ابرها بارور شده و رنگ سیاهی پیدا می کنند سیاهی ابر ها نشان دهنده غلظت آنها است که آماده بارش میباشند. وقتی ابرها آماده باریدن شدند بر روی مناطق خشک یا برای مناطق دیگر به صورت های مختلف بر روی زمین فرود می‌آیند عموما به صورت باران و در زمستان به صورت برف و یا تگرگ می توانیم بارش ها را مشاهده کنیم همه این چرخه را خورشید انجام می دهد و اگر خورشید نبود هیچ وقت بخیر صورت نمی گرفت و همه آب های کره زمین یخ میزد و منجمد می شد تبخیر آب در تابستان بیشتر از بقیه فصول است بیشترین تبخیر را در تابستان مشاهده می‌کنیم و بیشترین بارش در بهار اتفاق می افتد.

نویسنده : گرمای نور خورشید آن قدر زیاد است که باعث تبخیر آب می شود و از تبخیر آب ابر تشکیل می شود واز حرکت ابر ها نیز باد تشکیل می شود و همچنین باران نیز از ابر ها می بارد.

نویسنده : خورشید این چرخه را کامل میکند واگر خورشید نباشد این چرخه به خوبی عمل نمیکند.

حسین : نور خورشید باعث ایجاد تغییرات آب و هوایی در کره زمین می شود. همانطور می دانیم کره زمین در حال چرخش است، این چرخش باعث می شود که گرما از مناطق گرمسیری به مناطق قطبی انتقال یابد که این خود باعث «ایجاد باد» می شود. هنگامی که هوای گرم از سطح زمین به طرف بالا حرکت می کند، کم کم سردتر می شود در نتیجه مقداری از بخار آب آن به دور ذره های کوچکی که در هوا پراکنده اند جمع می شود و میلیون ها ذره ی کوچک آب پدید می آورد که در هوا شناور می شوند و به صورت ابرهای کوچک و بزرگ در می آیند. اگر هوا بسیار سرد باشد، بخار آب به طور مستقیم به ذره های ریز یخ تبدیل می شود و ابری را به وجود می آورد که از ذره های بسیار زیاد یخ به وجود آمده است. با توجه به مطالب فوق متوجه می شویم که انرژی خورشید نقش بسزایی در ایجاد ابر و باد و باران ایفا می کند.

نویسنده : نور خورشید باعث تبخیر شدن آب های کره زمین مانند دریا ها دریاچه، رودخانه،تالاب ها میشود این بخار ها در آسمان سبب ایجاد ابر میشود. که باعث باریدن باران میشود. وبا حرکت ابر ها باد بوجود میاید. ویا با. برخورد هوای گرم با هوای سرد باد ایجاد مشود. ..

نویسنده : وقتی که خورشید به اب دریا میتابد اب دریا تبخیر میشود و باعث تشکیل شدن ابر میشود وقتی که هوا گرم یا سرد میشود باد تشکیل میشود.