جواب فعالیت کلاسی صفحه ۸۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم جواب فعالیت کلاسی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) سوره مبارکه حشر آیه 9 (کمک کردن به پیر مرد ).
ب) سوره مبارکه آل عمران آیه 92 ( دادن گردنبند ارزشمن به پیر مرد ) .
ج) سوره مبارکه نمل آیه 89 ( بازگشت گردنبند به حضرت زهرا ) .

نویسنده :‌الف ) ایثار و بخشندگی : کمک کردن به پیر مرد

ب) ایثار و بخشندگی : دادن گردنبند ارزشمند به پیرمرد

ج) ایثار و بخشندگی : بازگشت گردنبند به حضرت زهرا

همه این آیات مربوط به ویژگی حضرت زهرا ( ایثار و بخشندگی) می شود..