جواب بحث علمی صفحه ۹ کتاب عربی پایه دهم متنی کوتاه یا جملاتی کوتاه به زبانی عربی پیرامون عظمت مخلوقات خدا بگردید و سپس آن را با استفاده از فرهنگ لغت عربی به فارسی به فارسی ترجمه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

بحث علمی عربی پایه دهم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خَلَقَ الله سُبحانَه و تَعالی الکَونَ و خَلَقَ الإنسانَ لِیَعبُدَ الله و یَتَفَکَّرَ في خَلقِهِ و کائِناتِهِ. فَلَم یَخلُقُ أیَّ شَیءٍ عَبَثاً. مِنَ الأمورِ الَّتي یَجِبُ التَّفَکّرُ فیها و رُؤیَةُ عَظَمَةِ الخالِقِ فیها: خَلَقَ البِحارِ و المُحیطاتِ و الأنهارِ و التّفَکّرُ في خَلقِ الجِبالِ. خداوند پاک و منزّه و بلند مرتبه، جهان هستی را خلق کرد و انسان را آفرید تا خداوند را عبادت کند و در آفرینش و موجوداتش بیندیشد. پس هیچ چیز را بیهوده خلق نکرده است، از جمله اموری که باید در آن تفکّر کرد و عظمت خداوند را در آن دید: آفرینش دریاها و اقیانوس ها و رودها و اندیشیدن در آفرینش کوه هاست. النمل النَّملُ مُجتَمِعُ التَّخَصُّصُ مُتَخَصِّص و يُقسِمُ العَمَلُ بَينَ الأفراد، و يَتَميزُ أيضاً بالإتِّصاِل بين الأفرادِ، و القُدرَةِ عَلى حَلِّ المَشاكِلِ المَعقَدِة. شَكَّلتُ هذهِ الصِّفاتُ مُنذُ فَترَةٍ طَويلَة مَصدراً لِلإلهامِ و مَوضوعاً لِلدَّراسَةِ بِالنِّسبَةِ لِلمُجتَمِعاتِ البَشريَّةِ. برای مثال مورچه مورچه اجتماع متخصص كارهای تخصصی است و كار بين افراد مورچه ها تقسيم می شود و به اين گونه است كه با ارتباطات بين افراد، مشكلات پيچيده حل می شود. تشكيل اين ويژگی های به مدت طولانی يك منبع الهام بخش و موضوع مطالعه برای جوامع بشری بوده است.

آرمین محمدی : خداوند عزیز همان است میلیارد ها انسان را آفرید اما اثر انگشت هیچ یک از آنها شبیه هم نبود.