کوروش با حمله به کدام مناطق توانست قلمرو ایران را از خلیج فارس تا دریای مدیترانه گسترش دهد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به عراق و ترکیه امروزی حمله کرد و قلمرو ایران را از خلیج فارس تا دریای مدیترانه گسترش داد.