جواب گفت و گو کنید صفحه ۸۳ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم گاهی به علم یا هنری علاقه داریم ولی بین خود و علاقه مان فاصله زیادی می بینیم چگونه می توانیم این فاصله را کم کنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با کار و تلاش بسیار جهت یادگیری و فراگیری آن.