جواب فعالیت صفحه ۶۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم گردش زمین به دور خودش چند ساعت طول می کشد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 24 ساعت.