جواب فعالیت های تکمیلی در کلاس صفحه ۱۳۴ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم آیا می توانید مثالی بزنید که یک نفر یک گروه یا مردم کشوری موجب ناشادی یک فرد یگ گروه یا کشوری دیگر شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.