جواب فعالیت صفحه ۳۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان ابتدایی گزارش بازدید از کارخانه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.

نویسنده : بیمه باید همه مردم کشورمان داشته باشند اما کسانی که بیمه ندارن باید تکمیلش کنن.