جواب فعالیت صفحه ۸۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم چرا کافران از گسترش دین اسلام احساس خطر کردند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون آن ها نمی خواستند بت پرستی از میان برود و مردم با هم برابر باشند بلکه دوست داشتند همچنان با ظلم و ستم بر مردم حکومت کنند.

نویسنده :‌کافران نمیخواستند بت پرستی از بین برود
آنها دوست نداشتن که مردم به دین اسلام بروند.