جواب گفت و گو صفحه ۱۲۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب گفت و گو درس شانزدهم آرزو از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. درباره مهم ترین و زیباترین نکته درس گفت و گو کنید.
2. درباره سه آرزوی خود و راه رسیدن به آنها گفت و گو کنید

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.