جواب گفت و گو صفحه ۲۱ کتاب فارسی پایه نهم درس دوم عجایب صنع حق تعالی از سایت نکس لود دریافت کنید.

متن گفت و گو درس دوم فارسی نهم

1. درباره زیبایی های آفرینش كه در كتاب های دیگر به ویژه قرآن كریم خوانده یا شنیده اید،گفت و گو کنید.
2. درباره جمله «همیشه در خانه خدایی ،هیچ تعجب نکنی!» گفت و گو کنید.

جواب گفت و گو درس دوم فارسی نهم

1. زنبور عسل یکی از زیباترین و شگفت انگیزترین آفریده های خداست. این حشرات کوچک به صورت گروهی زندگی می کنند. همه اعضای گروه با هم نسبت خانوادگی دارند؛ یعنی همه با هم برادر و خواهر هستند. جنس نر زنبورها فقط در فصل بهار و تابستان در کندو دیده می شود. بلکه، رهبر و راهنمای همه زنبورهای کندو است. ملکه علاوه بر رهبری وظیفه تخم گذاری در کندو را نیز بر عهده دارد. با وجود ملکه هیچ یک از زنبورها اجازه تخم گذاری ندارند و…

2. انسان در دنیایی زندگی می کند که پر از شگفتی آفرینش است. امام محم غزالی آورده است: «اگر ما وارد ساختمان پر نقش و نگاری شویم، حیرت زده می شویم و تعجّب می کنیم. چگونه است که در خانه خدای بزرگ (منظورش دنیاست) زندگی می کنیم و تعجّب نمی کنیم و حیرت زده نمی شویم.»

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

ساجده طماسبی : چگونه است که اگر وارد خانه ای که کنده کاری شده باشد اینهمه به فکر فرو می رویم و تعجب می کنیم ولی همیشه و در همه جا و در همه محیط هستیم و از شگفتی های خداوندبلند مرتبه هیچ تعجی نمی کنیم و نگاه ما به پدیده های آفرینش همیشه سریع و گذرا می باشد.