جواب گفت و گو صفحه ۱۳۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب گفت و گو درس هفدهم شازده کوچولو از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. درباره شخصیت های داستان با هم گفت و گو کنید.
2. درباره پیام داستان «شازده کوچولو» بحث کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. شخصیت های این داستان عبارتند از:.
1) نویسنده داستان 2) مار بوآ 3) شازده کوچولو 4) مرد کارفرما 5) روباه.
2. در دنیا باید به تمام پدیده ها خصوصا هم نوعان خود توجه و از کارهای غیر مفید پرهیز کرد.