جواب گفت و گو صفحه ۹۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم جواب گفت و گو درس دوازدهم شیر حق از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- حدیثی از پیامبر اسلام بیابید که در آن به مفهوم مصراع «افتخار هر نبی و هر ولی» اشاره شده باشد؛ سپس در کلاس درباره آن گفت وگو کنید.
2- درباره راه های درست مبارزه با خشم نابجا با دوستان خود گفت وگو کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- اگر چه در این باره احادیث فراوان داریم که مفهوم آن نازش و افتخار زمین و زمان به وجود پر نور و سرور مولا علی علیه السلام است،اما به نظر می رسد سخنان زیر به مفهوم این مصراع نزدیک تر باشد.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: (در زمان جنگ خیبردرمورد علی علیه السلام).
الف) ان شاءالله فردا پرچم را به دست مردی می دهم که بسیار حمله برنده است به سوی دشمن و فرار نمی کند؛ او خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش هم او را دوست دارند از جنگ منصرف نمی شود تا آن که خدا به دستش فتح و گشایش قرار دهد.
ب) ضربت علی در روز خندق از عبادت جن وانس برتر است.
پ) آیا خرسند نمی شوی که تو نسبت به من به منزله هارون زا موسی هستی جز آن که بعد از من پیامبری نیست!؟.
ت) هرکس من مولا و پیشوای او هستم پس اینک علی مولا و پیشوای اوست خدایا دوست بدار هر که او را دوست دارد و دشمن بدار هر که او را دشمن دارد.
2- 6 راه برای کنترل خشم می توان نام برد: 1) یک نفس عمیق بکشید 2) اجازه بدهید زمان کمی بگذرد 3) یک چشم انداز از موقیعت در ذهن خود تصور کنید 4) به این فکر کنید که واقعا چکار می خواهید بکنید 5) چند تکنیک ساده کاهش استرس تمرین کنید 6) در مورد عصبانیت و کنترل خشم نکات بیشتری یاد بگیرید.

ناشناس : ﺑﻪ ﻧﻆﺮ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺁﻥ ﺭا ﺩاﺭﺩ ﻭﻗﺘﻲ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺁﺏ ﺩﻫﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺭﻭﻱ اﻣﺎﻡ اﻧﺪاﺧﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺷﻜﺴﺖ اﻭ ﺑﻮﺩﻩ و اﻳﻦ اﻓﺘﺨﺎﺭ اﻣﺎﻡ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺷﻤﻨﺶ ﺑﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺩ اﻗﺮاﺭ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ..