جواب گفت و گو صفحه ۹۵ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب گفت و گو درس دوازدهم پیام آور رحمت از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. از رفتارهای پسندیده ای که در این درس خوانده اید، کدام رفتارها در مدرسه، کاربرد بیشتری دارد؟
2. هر گروه برای یکی از موضوع های رفتاری درس داستان یا خاطره یا حکایتی مناسب به کلاس عرضه کند.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. توجه کردن به باطن افراد و انتخاب دوستان خوب که رفتار آن ها در رفتار ما تاثیر می گذارد، همکاری با بقیه دانش آموزان در مدرسه و پرهیز از قهر کردن و دعوا با دیگر دانش آموزان.

باران : 1 همدلی با دیگر دانش اموزان در هنگام ناراحتی و گرفتاری 2 مهربانی با افراد دیگر.