جواب تمرین بخش گفت و گو به تصاویر زیر به دقت نگاه کنید و درباره آنها با یکدیگر گفتگو و نتیجه گیری کنید علوم تجربی صفحه ۸۶ پایه و کلاس ششم به صورت کامل از سایت نکس را دریافت کنید.

جواب بخش گفتگو صفحه 86 علوم تجربی ششم

امروز قرار است که برای شما عزیزان بخش گفتگوی کتاب علوم تجربی صفحه ۸۶ با عنوان به تصاویر زیر به دقت نگاه کنید و درباره آنها با یکدیگر گفتگو و نتیجه گیری کنید را بگذاریم به زودی این بخش را تکمیل خواهیم کرد آن را در سایت قرار خواهیم داد برای اینکه سریعتر این بخش را تکمیل کنیم در نظرات پایین سایت برای ما پیشنهاد و انتقاد بفرستید تا ما سریع تر بتوانیم این مطلب را کامل کنیم.

جواب ارسال شده از نظرات پایین سایت

به نظر من اگر شمعی که دوام روشن ماندنش خیلی کم است را با یک گیاه پژمرده درون یک محوته ی بسته قرار دهیم آنها بر هم اثر می گذارند و هر دو کاری برعکس را انجام می دهند این متن را صدرا فرستاده است با تشکر از صدرای عزیز.

پارمیدا : در تصویر اول شمع بدون اکسیژن خاموش میشود و در تصویر ۲ کیاه بدون دی اکسید کربن پژمرده میشود تصویر۳ شمع دی اکسید کربن را میسازد و گیاه اکسیژن.

نویسنده : اگر یک گل پژمرده با شمعی که دارد خاموش می شود بگذاریم شمع نقش خوشید را برای گل یا گیاه انجام میدهد و شمع هم روشن می شود.

نویسنده : در تصویر اول شمع اکسبژنی برای سوزاندن ندارد در نتیجه خاموش می شود . در تصویر دوم گیاه کربن دی اکسیدی ندارد که با ان اکسیژن تولید کند پس پژمرده می شود و در تصویرسوم شمع کربن دی اکسید تولید می کند و گیاه اکسیژن تولید می کند.