جواب گفت و گو صفحه ۶۳ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب گفت و گو درس هشتم همزیستی با مام میهن از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. شعری با محتوای همدلی و اتحاد انتخاب کنید و درباره آن گفت و گو کنید.
2. نمونه هایی از هم زیستی و همدلی اقوام ایرانی را در کلاس مطرح کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 2. کشور ایران با وجود داشتن قومیت های مختلف از جمله ترک، کرد، لر، گیلک، بلوچ و … که هر کدام زبان و آداب و رسوم و فهنگ خاص خود را دارند و همچنین با وجود پیروان ادیان و مذاهب مختلف در کشور و … تاکنون شاهد هیچ اختلاف قومی، قبیله ای و مذهبی نبوده و نخواهد بود. مردم در اتفاق های ناگوار با تمام وجودشان به همدیرگر کمک کرده اند و…. .

نویسنده : همدلی اقوام ایرانی مانند سیلی که در شیراز آمد و … مردم از هرجای کشور برای کمک رفتند.