جواب گفت و گو کنید صفحه ۶۲ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم جواب گفت و گو کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

چرا دخترک در ابتدا از دیو نترسید حواس باعث آگاهی انسان از محیط اطراف میشود این آگاهی چه تاثیری مثبت و منفی در برقراری ارتباط با دیگران دارد آیا برای شناخت دیگران و برقراری ارتباط استفاده از حواس ظاهری کافی است چرا درباره سایر موجودات و پدیده ها طبیعت و ماوراء الطبیعه چگونه شناخت حاصل می شود.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

فاطیما : چون نابینا بود و نمی توانست صورت زشت و وحشتناک دیو را ببیند.

سجاد زنبوری : زیرا دخترک نابینا بود و نمی توانست دیو را ببیند و برای همین از او نترسید.

ناشناس : شناخت جانوران ماوراء از چشم ما: اگر جانورانی که کمی زشت یا متفاوت باشند ما اصلا به زیبایی درونی ویا اینکه آیا مهربان هستند یا نه دقت نمیکنیم و از آنها می ترسیم و از آنها فاصله میگیریم.