جواب فعالیت صفحه ۴۴ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم گفت و گو یعنی چه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.