جواب گوش کن و بگو صفحه ۶۶ کتاب ادبیات فارسی چهارم جواب گوش کن و بگو درس هفتم مهمان شهر ما از سایت نکس لود دریافت کنید.

با دقت به داستان گوش کنید و به پرسش ها پاسخ دهید.
1- به نظر شما ماجراهای ابتدای داستان در چه موقعی از سال اتفاق افتاده است؟
2- رود چگونه پر آب شد؟
3- با توجه به داستان، شخصیت رود و برف را با هم مقایسه کنید.
4- چرا با مردن دانه ها و شکوفه ها، بهار هم می میرد؟
5- کدامیک از جمله های داستان نشان دهنده ی غرور برف است؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- زمستان.
2- با تابش شدید آفتاب برف هایی که روی قله کوه بودند قطره قطره آب شدند و آب ها قطره قطره از کوه سراریز شدند و اندک اندک رود را پر آب کردند.
3- رود شخصیتی متواضع و دلسوز بود و از کمک به دیگران لذت می برد ولی برف شخصیتی مغرور و از خود راضی داشت و به کسی غیر از خود فکر نمی کرد.
4- زیرا اگر دانه ها بمیرند دیگر درخت یا بوته ای سبز نمی شود که شکوفا کند و بهار رو معنا کند. .
5- در جمله ای که برف در پاسخ کمک خواستن رود داد نشانه های غرور کاملا مشهود است:.
برف: ببین من چقد سپید و پاکیز ام. چطور میتوانی فایل من باشی.