چرا گوگرد در آب حل نمیشود

ماده بسیار عجیبی است که می تواند به راحتی آتش بگیرد و ماده بسیار با ارزشی نیز می‌باشد که استخراج آن بسیار سخت بوده و در مورد آنها بسیار سخت کار می کنند تا خود را از داخل معدن بیرون بکشند. گوگرد را در آزمایشگاه بسیار زیاد استفاده می کنند و در آزمایش های علمی در آزمایشگاه به راحتی آن را در کاربرد علمی مورد استفاده قرار می دهند.

آیا گوگرد در آب حل میشود

با توجه به اطلاعات پیدا شده از این موضوع که آیا گوگل در آب حل می شود یا خیر از یک استاد علوم پرسیدند که در جواب برای ما گفته است یا خیر گوگل مثل نشاسته است و در آب حل نمی شود پس بنابراین جواب خیر است.  گوگرد را در آزمایشگاه استفاده می‌کنند و در سرکه بید با باروت تاکید می کنند و از آن استفاده می کنند.

لطفا در نظرات پایین بگین این سوال کدوم کتاب و کدوم صفحه هست تا بتونیم جواب بهتری بدیم