جواب فعالیت صفحه ۶۴ کتاب نگاش چهارم دبستان نوشته یادم می آید وقتی کلاس اول بودم را در دوبند ادامه دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش چهارم دبستان

یادم می آید وقتی کلاس اول بودم نگارش چهارم

« یادم می آید، وقتی کلاس اوّل بودم، خواندن و نوشتن را نمی دانستم. خیلی دوست داشتم هرچه زودتر با سواد شوم و به کلاس بالاتر بروم در این فکر بودم که ناگهان خانم معلّم وارد کلاس شد. همگی به احترام معلّممان از جا بلند شدیم و سپس نشستیم. خانم معلّم پس از احوال پرسی با دانش آموزان، به ما گفت: چون می دانم خیلی مشتاق هستید زودتر درس را شروع می کنم و بدون مقدّمه گچ را برداشت و اشکالی که ما زیاد از آن سر در نمی آوردیم بر روی تخته سیاه کشید و این مقدّمه ای شد تا کم کم با خواندن و نوشتن آشنا شوم.
به راستی آن روز چه روز بیاد ماندنی و زیبایی بود.
یادش بخیر…

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

المیرا تیموری : ولی هر چه کِلاس بالا تر می رفتم سخت تر و سخت تر می شد و دوست داشتم به گذشته بر گردم و دلم برای معلمانم تنگ می شد.

نویسنده : واقعا ای کاش به کلاس چهارم برمی گشتیم من العان خودم کلاس نهم هستم و همیشه می گویم که ای کاش دوباره به کلاس اول برگردم و معلم کلاس اولم را می دیدم اما خوشحالم که به کلاس نهم آمده ام.

سویل اژدری : من وقتی کلاس اول بودم پدرم من را در مدرسه شهید فتحی ثبت نام کرد من در آنجا با دوستان و معلمانی آشنا شدم که خیلی خوب بودند وقتی من و دوستانم در کلاس نشسته بودیم من خیلی هیجان داشتم که زودتر باسواد شوم چون من در آن زمان خواندن و نوشتن بلد نبودم وقتی به این چیز ها فک میکردم معلم وارد شد ما پا شدیم وبه معلم سلام کردیم معلم هم به ما سلام کرد معلم من در کلاس اول خیلی مهربان بود معلم اسم های ما را پرسید ما پا شدیم و یکی یکی اسم های خود را گفتیم و بعد نشستیم و سپس معلم هم اسمش را به ما گفت و بعد درسمان را شروع کردیم من الان که کلاس ششم هستم خیلی دلم برای معلم کلاس اولم تنگ شده و خیلی دوست دارم که دوباره او را ببینم ولی الان که کلاس ششم هستم خوشحال هستم که باسواد شدم و خیلی دوست دارم به دورانی که کلاس اول بودم بروم.