جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۰۱ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم یافتن صندوق چه تغییری در زندگی کشاورز ایجاد کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

مهلا :‌زندگی اش بد شد و باعث شد مهربانی ای که نسبت به حیوانات و گیاهان داشت را از بین ببرد.

سما : باعث شد تا طمع کار بشودو کل زندگی اش را صرف کیمیاگری و پیدا وردن طلا کند

ارین محمدی :‌باعث شد خودخواه شود طمع ایجاد شود وزندگی اش خراب شود واحساسات خودراازدس بدهد.