جواب فعالیت در منزل صفحه ۳۱ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم یافته های خود را با یافته های دوستان خود مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی از بچه ها جوابو بفرسته.