جواب نوشتن صفحه ۳۵ کتاب فارسی پایه نهم مفهوم کلی حکایت یکی از بزرگان پارسایی را گفت چه گویی در حق فلان عابد که دیگران در حق وی به طعنه سخن ها گفته اند گفت بر ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانم گلستان سعدی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : درباره دیگران زود قضاوت نکنیم، حرف های دیگران را ملاک قضاوت خود قرار ندهیم. روی عیب های دیگران تکیه نکنیم.