جواب به کار ببندیم صفحه ۱۱۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم یکی از بستگان یا آشنایان خود که در جبهه های جنگ تحمیلی حضور داشته اند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.