جواب فعالیت در خانه صفحه ۳۳ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان ابتدایی ابتدا یکی از خواسته های خود را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞

نسیم یعقوبی : خواستی من ان است که پزشک یا دکتر شوم تا مردم را با مریضی سخت نجات دهم تا زندگی شا سخت نباشد.