جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ کتاب نگارش پایه یازدهم یکی از درس های مندرج در کتاب درسی خود را خلاصه کنید سپس متن خلاصه شده را با بهره گیری از روش های دسته بندی نمودار جدول نقشه مفهومی نشان دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس :‌روش دسته بندی:جدول
نام شاعر: هوشنگ ابتهاج
لقب(تخلص): هـ.ا.سایه
آثار:نخستین نغمه ها، سیاه مشق و تا صبح شب یلدا، تابستان مهر، بانگ نی
توضیحات: غزل سراس معاصر با زبان لطیف و اجتماعی
منبع:درس یار منتشران.