جواب به کار ببندیم صفحه ۹۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم یکی از سخنان ارزشمند حضرت علی را جستجو کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مرگ بهتر از تن به ذلت دادن و به اندک ساختن نیز از دست نیاز به سوی مردم داشتن بهتر است.