انشا آزاد جواب صفحه ۶۷ کتاب نگارش پایه نهم درباره در مورد با موضوع انشا با یکی از شیوه های آغاز و پایان نوشته مقدمه بدنه نتیجه صورت از سایت نکس لود دریافت کنید.

انشا شیوه آغاز و پایان نوشته

انشای با روش شیوه های آغاز و پایان نوشته

موضوع انشا : خلقت جهان
تاکنون به خط و خال پروانه دقت کرده ایی؟
یا به گلبرگ ها و ترتیب قرارگرفتن گل ها؟
یا که نه تاکنون به خلقت چگونگی این همه زیبایی اندیشیده ایی؟ کمی که به اطرافت نگاه کنی کاملا متوجه می شویی که خالقی عالم و حکیم داری که برای رفاه و آسایش ما همه چیز خلق کرده و همه چیز را با نظم و ترتیب خاص در کنار هم و مکمل همدیگر قرار داده است.
همین فصل بهار را در نظر بگیرید که برگ های ریخته شده ی درختان باری دیگر جوانه می زنند و شگوفه ی درختان همه جا را رنگی می کند و عطر خوشش را همه جا پر می کند و از پس همین شکوفه های زیبا میوه هایی رشد می کنند که شیرینی اش طعم عسل دارد و زیبایی اش همچون جواهرات چشم را نوازش می دهد.
آیا این ها همه نشان دهنده ی خالقی علیم و حکیم و دانا نیست که اینگونه جهان را خلق کرده و زیبا آراسته که من و شما در هوایی که بدون آن حتی نمی توانیم دقیقه ایی کوتاه زنده بمانیم و نفس بکشیم و زندگی کنیم، همین زندگی که روزانه از خواب بیدار می شویم، راه می رویم، کار می کنیم،غذا می خوریم،می خندیم و گریه می کنیم.
این ها همه احساسات و حالاتی است که خداوند در وجود هر کدام از بندگانش نهاده و اینگونه انسان را خلق کرد تا انسان هر ثانیه و هر لحظه اش را با انتخاب خودش زندگی کند زیرا به او عقل داده تا قدرت تصمیم گیری و تفکر و تامل و اندیشه داشته باشد و دست به سوی پروردگار دراز کند و از او کمک و مدد بطلبد.
در این مسیری که پیش روی مخلوق خود گذاشته تا اینگونه انسان ها و تمام آفریده ها خلقت او را کامل سازند و در نهایت روزی آن را به اتمام رسانند.
خلقت خداوند آنقدر مبحث طولانی و وسیعی است که هرچه از خلقت های بی شمار آن بگوییم باز کم گفته ایم زیرا که پروردگاری داریم که همه چیز را در اختیار ما گذاشته تا ما کمی در این مسیر پیچ و تاب خورده ی زندگی از آن کمک بگیریم و مقصود هدف نهایی که قربت و رضای خداست دست یابیم.
آیا این همه خلقت و آفرینش شکر و سپاس از مخلوقی بی همتا و بی مانند به نام الله ندارد؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همه می گویند کاش می شد سرنوشت را از سر نوشت اما این را بدان، گذشته ها گذشته و دیگر هیچ چیزی مانند قبل نمی شود. سرنوشت چیزی نیست که بتوانیم از آن فرار کنیم. سرنوشت را با بهترین رنگ های دنیا بنویس هنگاامی که قرار شد سرنوشتم را بنویسم خودکاری به دستم دادند اما زندگی شوخی نیست با اشتباهاتی که از روی نادانی انجام می دهی زندگی ات را تباه نکن. می گویند اولین اشتباه نادانی است. اگر باز دوباره آن را انجام دهی دیگر انتخاب است. به قول ضرب المثل : مار گذیده یک بار یک سوراخ نیش می خورد. چشم و گوشت را باز کن و دوست ودشمنت را بشناس. خوشبخت کسی نیست که مشکلی نداشته باشد، خوشبخت کسی است که با مشکلش مشکلی نداشته باشد. خوشبخت کسی نیست که خوب و بد را تشخیص دهد، خوشبخت کسی است که از میان خوب و بد، خوب را انتخاب کند. ما فقط یک بار زندگی می کنیم، بگذار بعد از مرگت اسمت بر روی زبان همه باشد و از تو به خوبی یاد کنند، نه این که با شنیدن اسمت فرار کنند به قول شاعر: تو نیز شعر خواهی چون ندانی که باید خویشتن را خود بخوانی.