جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۴۸ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم یکی از ویژگی های مومنان که آنان را رستگار می سازد چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : خداوند در قرآن کریم می فرمایند: به راستی که مومنان رستگار شدند، کسانی که امانت ها و پیمان های خویش را رعایت میکنند.