جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم تحقیق درباره ی یکی از کشور های همسایه ی ایران از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

مائده : عاقبت همه ی انسان های زرنگ یکی نیست زیرا بعضی با کلک کارهایشان را جلو میبرند ولی بعضی با صداقت و نیکی و فقط و فقط بار کج به منزل نمیرسد.