جواب فکر کنید صفحه ۱۱۰ کتاب علوم تجربی پایه هفتم فرض کنید از شما خواسته اند یک دستگاه گوارش غذا طراحی کنید این دستگاه چه قسمت هایی باید داشته باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای ورود غذا بخشی شبیه دهان و برای خرد کردن، دندان و برای تبدیل کردن غذا به مولکول معده و روده لازم است و برای رسیدن غذا به سلول ها به چیزی شبیه پرز ها نیاز است تاغذا ها جذب شود.