جواب خودت را امتحان کن صفحه ۴۲ کتاب پیام های آسمان پایه نهم یک نمونه از تسلیم پیامبران الهی در برابر دستورات خداوند بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حضرت ایّوب که می دید تمامی مشکلات و سختی هایی که در زندگی برایش پیش می آید، به خواست خدا و برای امتحان کردن اوست، در برابر تمامی آن ها صبر کرد.