اگر جواب مطالب را درخواست کنید بلاک خواهید شد چون تمام مطالب توسط ربات جمع آوری شده اند. برای ارتباط با ما از طریق ایدی تلگرام زیر اقدام کنید در سریع ترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد.

آیدی تلگرام