کلمات هم خانواده درس آفریدگار زیبایی کلاس چهارم

2,580 بازدید

کلمات هم خانواده درس آفریدگار زیبایی کلاس چهارم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

معنی ای هست کن اساس هستی کوته ز درت دراز دستی

266 بازدید

معنی ای هست کن اساس هستی کوته ز درت دراز دستی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ای کسی که پایه های آفرینش را ایجاد کرده ای،ظلم و ستم از درگاه تو دور است.

معنی دیده ای نیست نبیند رخ زیبای تو را نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را

253 بازدید

معنی دیده ای نیست نبیند رخ زیبای تو را نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چشمی نیست که چهره ی زیبای تو را نبیند و گوشی نیست که صدای تو را نشنود. (یعنی زیبایی آفرینش و خالق آن برای همه آشکار است.)

مجموع سن سه نفر ۱۴ سال و حاصل ضرب سن آنها ۷۰ است سن بزرگترین نفر چقدر است

528 بازدید

مجموع سن سه نفر ۱۴ سال و حاصل ضرب سن آنها ۷۰ است سن بزرگترین نفر چقدر است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 70 را تجزیه میکنیم اعداد میشوند 2 و 7 و 5 پس بزرگترین عدد 7 میباشد.

معنی شعر باد بهاری وزید از طرف مرغزار باز به گردون رسید ناله هر مرغ زار

319 بازدید

معنی شعر باد بهاری وزید از طرف مرغزار باز به گردون رسید ناله هر مرغ زار از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1 ـ باد بهاری از طرف سبزه زار وزید (معنی مصراع اول )

باز صدای پرندگان به گوش گردش روزگار رسید. (معنی مصراع دوم )

2 ـ بلند شو و از فرصت استفاده کن.وزیدن باد بهاری، (معنی مصراع اول )

صدای آهنگین پرندگان و بوی خوب گلها. (معنی مصراع دوم )

3 ـ هر چیزی که در دنیا هست،از خداوند یاد می کند. (معنی مصراع اول )

بلبل و قمری و پرندگان با صدای زیبای خود چه چیزی را یاد آوری کردند؟

یاد خداوند و آفریدگار. (معنی مصراع دوم )

4 ـ برگ درختان سبز،در نظر انسان عاقل (معنی مصراع اول )

مانند دفتری است که به آن نگاه می کند و به شناخت خداوند می رسد.

جواب مرحله ۱۳۴۲ بازی آمیرزا 1342 یک هزار و سیصد و چهل و دو پاسخ

دسته بندی: مطالب سایت
605 بازدید

جواب و پاسخ مرحله 1342 بازی آمیرزا یک هزار و سیصد و چهل و دو ۱۳۴۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یال، چهل، چای، چاه، قله، چاق، قیچی، چاله، قالی، لایق، ییلاق، قالیچه.

جواب مرحله ۱۳۴۱ بازی آمیرزا 1341 یک هزار و سیصد و چهل و یک پاسخ

دسته بندی: مطالب سایت
357 بازدید

جواب و پاسخ مرحله 1341 بازی آمیرزا یک هزار و سیصد و چهل و یک ۱۳۴۱ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سرما، سارا، سمنو، مونس، سمور، آسان، آرام، انار، ناموس، سماور، سروان، آسمان، آرمان.

جواب مرحله ۱۳۴۰ بازی آمیرزا 1340 یک هزار و سیصد و چهل پاسخ

دسته بندی: مطالب سایت
357 بازدید

جواب و پاسخ مرحله 1340 بازی آمیرزا یک هزار و سیصد و چهل ۱۳۴۰ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : داغ، دوغ، غار، روده، نادر، غوره، روغن، دروغ، دوره، اندوه، اروند، دوران، وردنه، داروغه.

جواب مرحله ۱۳۳۹ بازی آمیرزا 1339 یک هزار و سیصد و سی و نه پاسخ

دسته بندی: مطالب سایت
323 بازدید

جواب و پاسخ مرحله 1339 بازی آمیرزا یک هزار و سیصد و سی و نه ۱۳۳۹ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بره، منها، شهاب، مربا، نرمش، نمره، نامه، شنبه، بارش، بهار، بهمن، شبنم، شماره، برنامه، مهربان.هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است