انشا صندوقچه مادربزرگ صفحه 41 نگارش هشتم

دسته بندی: انشا, مطالب سایت
304 بازدید

انشا فعالیت های نگارشی صفحه ۴۲ کتاب نگارش پایه هشتم جواب توصیف دیده ها صندوقچه مادربزرگ مقدمه نتیجه درباره درمورد با موضوع طنز خوب و دقیق دیدن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی جواب رو بفرسته.

به تصویر ها نگاه کن و درباره هر یک از آن ها دو جمله بنویس صفحه 11 کتاب نگارش سوم ابتدایی

دسته بندی: انشا, مطالب سایت
562 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۱۱ کتاب نگارش فارسی سوم ابتدایی دبستان به تصویر ها نگاه کن و درباره هر یک از آن ها دو جمله بنویس از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت کتاب نگارش سوم ابتدایی

به تصویر ها نگاه کن و درباره هر یک از آن ها دو جمله بنویس

1- دانش آموزان پایه سوم برای رفتن به پارک با نظم از دبستان خارج شدند.

2- آنها به همراه مربی خود سوار اتوبوس شدند.

1- پس از رسیدن به پارک دانش آموزان یکی از سرویس پیاده شدند.

2- دانش آموزان مواضع بودند به گل‌ها و درختان صدمه نزنند.

1- دانش آموزان به همراه قسمت های مختلف پارک حرکت کردند.

2- همه دانش آموزان به حرف‌های مربی خود گوش می‌دادند و طبیعت را تماشا می کردند.

انشا دوست دارید چه چیزی را اختراع کنید صفحه 109 و 110 کتاب نگارش فارسی چهارم

دسته بندی: انشا, مطالب سایت
110 بازدید

انشا صفحه ۱۰۹ و ۱۱۰ کتاب نگارش فارسی چهارم انشا دوست دارید چه چیزی را اختراع کنید یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و آن را در دو صفحه یا چند بند بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

دوست دارید چه چیزی را اختراع کنید

انشا دوست دارید چه چیزی را اختراع کنید نگارش چهارم

به زودی …

انشا با یکی از دانشمندان به صورت خیالی گفت و گو کنید صفحه 109 و 110 کتاب نگارش فارسی چهارم

دسته بندی: انشا, مطالب سایت
108 بازدید

انشا صفحه ۱۰۹ و ۱۱۰ کتاب نگارش فارسی چهارم انشا با یکی از دانشمندان به صورت خیالی گفت و گو کنید یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و آن را در دو صفحه یا چند بند بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

با یکی از دانشمندان خیالی گفت‌ و گو کنید

انشا با یکی از دانشمندان به صورت خیالی گفت و گو کنید نگارش چهارم

به زودی …

انشا اگر ویروس کشی در دلم داشتم صفحه 109 و 110 کتاب نگارش فارسی چهارم

دسته بندی: انشا, مطالب سایت
83 بازدید

انشا صفحه ۱۰۹ و ۱۱۰ کتاب نگارش فارسی چهارم انشا اگر ویروس کشی در دلم داشتم یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و آن را در دو صفحه یا چند بند بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

اگر ویروس کشی در دلم داشتم

انشا اگر ویروس کشی در دلم داشتم نگارش چهارم

به زودی …

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

آرام : اگر ویروس کشی در دلم داشتم آدم هایی که در زندگی ام ادعای عاشقی می کنند ولی بعد از گذر چند روز فراموشت می کنند را پاک می کردم
اگر ویروس کشی در دلم داشتم خاطرات بد را از زندگی ام پاک می کردم.

انشا چنین روزی در چند صد سال آینده صفحه 109 و 110 کتاب نگارش فارسی چهارم

دسته بندی: انشا, مطالب سایت
87 بازدید

انشا صفحه ۱۰۹ و ۱۱۰ کتاب نگارش فارسی چهارم انشا چنین روزی در چند صد سال آینده یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و آن را در دو صفحه یا چند بند بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

چنین روزی در چند صد سال آینده

انشا چنین روزی در چند صد سال آینده نگارش چهارم

به زودی …

انشا اگر اشیا میتوانستند با من حرف بزنند صفحه 109 و 110 کتاب نگارش فارسی چهارم

دسته بندی: انشا, مطالب سایت
88 بازدید

انشا صفحه ۱۰۹ و ۱۱۰ کتاب نگارش فارسی چهارم انشا اگر اشیا میتوانستند با من حرف بزنند یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و آن را در دو صفحه یا چند بند بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

اگر اشیا میتوانستند با من حرف بزنند

انشا اگر اشیا میتوانستند با من حرف بزنند نگارش چهارم

به زودی …

انشا محل زندگی به روش پرسشگری صفحه 102 کتاب نگارش فارسی چهارم

دسته بندی: انشا, مطالب سایت
89 بازدید

انشا صفحه ۱۰۲ کتاب نگارش فارسی چهارم انشا محل زندگی به روش پرسشگری با موضوع درمورد درباره از سایت نکس لود دریافت کنید.

انشا محل زندگی نگارش چهارم

انشا محل زندگی به روش پرسشگری

به زودی …

انشا زندگی یکی از دانشمندان به روش پرسشگری صفحه 102 کتاب نگارش فارسی چهارم

دسته بندی: انشا, مطالب سایت
68 بازدید

انشا صفحه ۱۰۲ کتاب نگارش فارسی چهارم انشا زندگی یکی از دانشمندان به روش پرسشگری با موضوع درمورد درباره از سایت نکس لود دریافت کنید.

انشا زندگی یکی از دانشمندان نگارش چهارم

انشا زندگی یکی از دانشمندان به روش پرسشگری

به زودی …

انشا اگر پزشک شوم به روش پرسشگری صفحه 102 کتاب نگارش فارسی چهارم

دسته بندی: انشا, مطالب سایت
106 بازدید

انشا صفحه ۱۰۲ کتاب نگارش فارسی چهارم انشا اگر پزشک شوم به روش پرسشگری با موضوع درمورد درباره از سایت نکس لود دریافت کنید.

انشا اگر پزشک شوم نگارش چهارم

انشا اگر پزشک شوم به روش پرسشگری

به زودی …هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است