نوشته زیر را بخوانید و نشان دهید کدام بخش از متن تحت تاثیر مطالعات نویسنده گستردگی و عمق بیشتری پیدا کرده است؟ صفحه 92 نگارش نهم

54 بازدید

جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۹۲ کتاب نگارش پایه نهم نوشته زیر را بخوانید و نشان دهید کدام بخش از متن تحت تاثیر مطالعات نویسنده گستردگی و عمق بیشتری پیدا کرده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

انسان و فرشته، دو ستایشگر خالق هستند و به ستایشگری معرو فاند. ولی آیا جز انسان و فرشته، ستایشگران دیگری هستند؟ آیا ما آنها را می بینیم؟ می شناسیم؟ حکایت زیر، آیینه ای برای دیدن و شناختن اینان است: «یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیش های خفته شوریده ای که در آن سفر همراه ما بود، نعره برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت. چون روز شد، گفتم: «این چه حالت بود؟».
گفت: «بلبلان را شنیدم که به نالش درآمده بودند؛ از درخت؛ و کبکان در کوه و غوکان در آب و بهایم در بیشه. اندیشه کردم که مروت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته.»
این حکایت، به خوبی، نشان می دهد که تنها انسانها و فرشتگان نیستند که خداوند را ستایشمی کنند؛ بلکه هر چه در زمین و آسمان است، به ذکر پروردگار مشغول است. قیام کوهساران، رکوع آبشاران، قنوت درختان، سلام غنچگان، همه و همه، نشان از سرود و ستایش دارند.
خداوند هم در قرآن کریم بر این حقیقت تاکید می کند و می فرماید:
«یسبح لله ما فی السموات و ما فی الارض» (سوره تغابن و جمعه / آیه 1).
پیام این آیه برای ما انسان ها این است که در حمد و ستایش آفریدگارمان از حیوانات، جمادات و نباتات عقب نیفتیم.
هرکس به زبانی صفت حمد تو گوید بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه و یا توحیدگوی او نهبنی آدم اند و بس هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد
2. موضوعی را انتخاب کنید و با بهره گیری از اطلاعات و دانش خود، به آن، گستره و عمق ببخشید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در این داستان حکایتی از سعدی آمده و آیه ای از قرآن کریمذکر شده و دو بیت شعر آمده است که همگی آن ها تحت تاثیر مطالعات نویسنده بوده و عمق و گستردگی بیشتری به متن بخشیده است.

نام کتابی که خوانده ام نکته ای که اموختم صفحه 88 نگارش نهم

36 بازدید

جواب وسعت و عمق نوشته را بیشتر کنیم صفحه ۸۸ کتاب نگارش پایه نهم نام کتابی که خوانده ام نکته ای که اموختم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

شباهت و تفاوت خط شکسته نستعلیق با نستعلیق صفحه 98 فرهنگ و هنر نهم

75 بازدید

جواب تجربه های بیشتر صفحه ۹۸ کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم شباهت و تفاوت خط شکسته نستعلیق با نستعلیق از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

دو ویژگی خط شکسته نستعلیق را بنویسید صفحه 98 فرهنگ و هنر نهم

41 بازدید

جواب خودارزیابی صفحه ۹۸ کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم دو ویژگی خط شکسته نستعلیق را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

بزرگترین شکسته نویس تاریخ چه نام دارد صفحه 98 فرهنگ و هنر نهم

45 بازدید

جواب خودارزیابی صفحه ۹۸ کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم بزرگترین شکسته نویس تاریخ چه نام دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

از خط نستعلیق برای چه کارهایی استفاده می شود صفحه 88 فرهنگ و هنر نهم

28 بازدید

جواب خودارزیابی صفحه ۸۸ کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم از خط نستعلیق برای چه کارهایی استفاده می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

خط نستعلیق از ترکیب کدام خط ها پدید امد صفحه 88 فرهنگ و هنر نهم

84 بازدید

جواب خودارزیابی صفحه ۸۸ کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم خط نستعلیق از ترکیب کدام خط ها پدید امد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

در خصوص مایع خنک کننده موتور و ویژگی های آن تحقیق کنید صفحه 98 کار و فناوری نهم

28 بازدید

جواب تحقیق کنید صفحه ۹۸ کتاب کار و فناوری پایه نهم در خصوص مایع خنک کننده موتور و ویژگی های آن تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

چرا دیوارها با ضخامت های متفاوت ساخته میشوند هر کدام از انواع دیوار ها از نظر ضخامت در کجا کاربرد دارند صفحه 85 فارسی نهم

36 بازدید

جواب پرسش صفحه ۸۵ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم چرا دیوارها با ضخامت های متفاوت ساخته میشوند هر کدام از انواع دیوار ها از نظر ضخامت در کجا کاربرد دارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دیوارهای 11 و نیم سانتی متری را دیوارهای جدا کننده و تقسیم می نامند و در برابر فشار تاب مقاومت ندارند و دیوارهای 22 سانتی متری را دیوار نیمه باربر و دیوارهای 30 سانتی متری و بیشتر را دیوارهای باربر می نامند.
دیوارها بر اساس ضخامتی که دارند کاربردهای متفاوتی نیز دارند که از آنها می توان در محل های مختلف استفاده نمود مانند :
ساختن دیوار باربر جهت نگه داشتن وزن سقف و طبقات بالا.
دیوار 45 سانتی جهت ساختن ستون های باربر.
جهت ساخت فونداسیون دیوارها.
دیوارهای جداکننده و غیر باربر.
گاهی به صورت حصارکشی اطراف زمین و باغ.
گاهی بصورت نماسازی های مختلفی از آن ها استفاده می شود.

رهبران جامعه اسلامی چه نقشی در هدایت مردم دارند صفحه 100 فارسی نهم

30 بازدید

جواب خودارزیابی صفحه ۱۰۰ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم رهبران جامعه اسلامی چه نقشی در هدایت مردم دارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دل های آنها را بیدار میکنند. راز و رمز زندگی صحیح را به آنها می آموزند، از گمراهی ها و نادانی ها نجاتشان می دهند.هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است