نوشته زیر را بخوانید و موضوع کلی و زیر موضوع های آن را با رسم نمودار نشان دهید صفحه 41 نگارش هفتم

135 بازدید

فعالیت های نگارشی صفحه ۴۱ کتاب نگارش پایه هفتم نوشته زیر را بخوانید و موضوع کلی و زیر موضوع های آن را با رسم نمودار نشان دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت کتاب نگارش هفتم

متن فعالیت نگارش صفحه 41 نگارش هفتم

نوشته زیر را بخوانید و موضوع کلّی و ریز موضوع های آن را با رسم نمودار نشان دهید شگفتی دنیای جانوران در دنیا عجایب و شگفتی های زیادی وجود دارد. یکی از شگفتی های جهان خلقت، جانوران هستند. جانوران، گونه های مختلفی دارند. پرندگان، جانورانی هستند که پرواز می کنند. پر و بال برای پرندگان، مهمترین عضو است. پرها اگرچه ظریف اند، قوی نیز هستند. پر و بالِ پرندگان که در زمان پرواز، گسترده می شوند، در زمان سرما، لحافی گرم و پوشنده و در وقت خطر سپری برای مخفی شدن پرنده است. برخی از پرندگان، مثل تیر پرواز می کنند. بعضی دیگر به راحتی تغییر جهت می دهند و عده ای نیز در آب، شیرجه می زنند. شتر مرغ، بزرگترین پرنده است و نمی تواند پرواز کند و مرغ مگس خوار به اندازه سر انگشت است و کوچکترین پرنده جهان است. خزندگان هم موجودات عجیبی هستند. آنها به روی زمین می خزند. بدنشان به طول هفت، فلس دارد و معمولاً تخم می گذارند. بزرگترین خزنده «کروکودیل»، به طول هفت متر و کوچکترین آنها، مارمولک خانگی است که تنها 18 میلی متر طول دارد. آبزیان، به جای زندگی در خشکی، در آب زندگی می کنند. آنها به جای شُش، آبشش دارند؛ به همین خاطر می توانند در زیر آب نفس بکشند. ماهی ها یکی از انواع این آبزیان هستند. دوزیستان، جانورانی هستند که قادرند هم در آب و هم در خشکی زندگی کنند. آنها در نوزادی ابتدا آبشش دارند؛ امّا به تدریج با رشدکردن، صاحب یک جفت شُش می شوند و در خشکی، نفس می کشند. این گونه گونی و شگفتی خلقت جانوران، یکی از نشانه های قدرت خداوند است و برای ما درس ها و حکمت های زیادی دارد.

جواب پاسخ فعالیت نگارش صفحه 41 نگارش هفتم

موضوع کلی : شگفتی دنیای جانوران
ریز موضوعات :
الف) پرندگان
ب) خزندگان
پ) آبزیان
ت) دوزیستان

متن زیر را بخوانید و مشخص کنید که کدام بخش آن به نقاشی نزدیک تر شده است صفحه 41 نگارش هشتم

190 بازدید

جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۴۱ نگارش هشتم متن زیر را بخوانید و مشخص کنید که کدام بخش آن به نقاشی نزدیک تر شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارشی نگارش هشتم

متن فعالیت های نگارشی صفحه ۴۱ نگارش هشتم

1- متن زیر را بخوانید و مشخص کنید که کدام بخش آن، به نقاشی نزدیکتر شده است. صندوقچه مادربزرگ، گنجینه خاطرات من بود. مادربزرگم همیشه با دیدن من سراغ صندوقچه قدیمی اش می رفت و نقل و نباتی دستم می داد؛ انگار تمام دارای یهای مادربزرگ در آن صندوقچه بود. همیشه درِ آن را با دقّت قفل می کرد. صندوقچه به شکل مستطیل و چوبی بود و روکشی پر نقش و نگار از جنس فلز داشت که برروی چارپایه چوبی خود در کنج اتاق مادربزرگ، جا خوش کرده بود. درش به سمت بالا باز می شد و دوباره به طرف پایین می آمد و روی آن را می پوشاند. بر دیواره جلویی آن سه ردیف حلقه بر بدنه صندوق قرار داشت که میل های فلزی از میان آنها عبور می کرد و قفلی به شکل نیم دایره در آن حلقه ها جای می گرفت و مادربزرگ چند بار کلید را در آن می چرخاند تا قفل شود؛ کلید به رنگ قهوه ای سوخته بود و شبیه پیچ، خطوط دایره ای به دور آن چرخیده بود. دنباله این کلید، نخی کلفت و خاکی رنگ، به طول بیست سی سانت داشت که به روسری گُلدار و بلند مادربزرگ گره می خورد و بلافاصله بعد از قفل کردن در جیب داخلی سمت چپ جلیقه مادر بزرگ جا می گرفت. گاهی هم برای اطمینان بیشتر آن را از سوراخ جا دکمه ای جلیقه رد می کرد و بعد در جیبش جا می داد تا دیگر دست هیچ سارقی به آن نرسد. اصلاً کسی جرئت نمی کرد به آن، چپ نگاه کند. خلاصه، تمام شکل و شمایل صندوق، درست و دست نخورده، هنوز در ذهن من باقی است. من در خاطراتم دنبال آن روسری و جلیقه مادربزرگ می گردم تا شاید کلید صندوق را بیابم و اسرار کودکی های خود و نفس های مادربزرگم را در آن پیدا کنم.

پاسخ کدام بخش آن به نقاشی نزدیک تر شده است

1- صندوقچه به شکل مستطیل و چوبی بود و روکشی پر نقش و نگار از جنس فلز داشت که برروی چارپایه چوبی خود در کنج اتاق مادربزرگ، جا خوش کرده بود. درش به سمت بالا باز می شد و دوباره به طرف پایین می آمد و روی آن را می پوشاند. بر دیواره جلویی آن سه ردیف حلقه بر بدنه صندوق قرار داشت که میل های فلزی از میان آنها عبور می کرد و قفلی به شکل نیم دایره در آن حلقه ها جای می گرفت و مادربزرگ چند بار کلید را در آن می چرخاند تا قفل شود؛ کلید به رنگ قهوه ای سوخته بود و شبیه پیچ، خطوط دایره ای به دور آن چرخیده بود.

جواب کارگاه نوشتن صفحه 49 و 50 نگارش دهم متن زیر را بخوانید و متناسب با آن پرسش هایی طرح کنید سپس با سازماندهی سوال ها نقشه نوشته را نشان دهید

431 بازدید

متن زیر را بخوانید و متناسب با آن پرسش هایی طرح کنید سپس با سازماندهی سوال ها نقشه نوشته را نشان دهید پاسخ جواب کارگاه نوشتن صفحه ۴۹ و ۵۰ کتاب نگارش پایه دهم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت کتاب نگارش (ب) دهم

متن صورت سوال کارگاه نوشتن صفحه 49 نگارش دهم

متن زیر را بخوانید و متناسب با آن پرسش هایی طرح کنید، سپس با سازماندهی سؤال ها نقشه نوشته را نشان دهید. کیک زرد «Yellowcake» عنوانی است که برای اورانیم اکسید غلیظ شده، به کار می رود و در تهیه اورانیم غنی شده از آن استفاده می شود. این ماده، برای تهیه سوخت رآکتور هسته ای، کاربرد دارد. عموما کیک زرد که به نام اورانیا (Urania) هم شناخته می شود، در واقع خاک معدنی اورانیم است که پس از گذراندن مراحل تصفیه و فراوری های لازم از سنگ معدنی آن تهیه می شود. تهیه این ماده به منزله رسیدن به بخش میانی از مراحل مختلف تصفیه سنگ معدن اورانیم است و فاصله بسیاری تا استفاده در بمب اتمی دارد. کیک زرد اغلب از طریق آسیاب کردن و فراوری های شیمیایی روی سنگ معدن اورانیم تهیه می ِ شود و در پی آن، پودر زبر و زردرنگی به دست می آید که محتوی حدود ۸۰ درصد اورانیم اکسید است. این پودر در دمای ۲۸۷۸ درجه سلسیوس ذوب می شود. برای تهیه کیک زرد، سنگ معدن اورانیم را پس از استخراج از معدن، آسیاب و پس از شست وشو با سولفوریک اسید، آن را خشک و صاف می کنند. نام «کیک زرد» به سبب رنگ زرد آن در مراحل آغازین کار است. کیک زرد، ماده ای پرتوزا است. همه کشورهایی که در آنها اورانیم استخراج می شود، کیک زرد هم می سازند. ایران، با همت جوانان مؤمن و انقلابی، به این فناوری علمی دست یافت تا از کارکردهای علمی آن بهره گیرد.

جواب کارگاه نوشتن صفحه 49 و 50 نگارش دهم

پرسش ها :
الف) کیک زرد چیست؟
ب) داخل چه کشورهایی کیک زرد می سازند؟
پ) کیک زرد چگونه تهیه می شود؟
ت) چرا این ماده به کیک زرد مشهور است؟
ث) کیک زرد حاوی چند درصد اورانیوم اکسید می باشد؟
ج) در چه دمایی ذوب می شود؟

سازماندهی پرسش ها :
1) کیک زرد چیست؟
2) کیک زرد چگونه تهیه می شود؟
3) کیک زرد حاوی چند درصد اورانیوم اکسید می باشد؟
4) در چه دمایی ذوب می شود؟
5) داخل چه کشورهایی کیک زرد می سازند؟
6) چرا این ماده به کیک زرد مشهور است؟

جواب کارگاه نوشتن صفحه 47 و 48 نگارش دهم (الف) متن و پرسش های زیر را بخوانید آنگاه از بین پرسش ها هر یک را که با محتوای نوشته ارتباط دارند مشخص نمایید سرانجام آنها را متناسب با متن گزینش و سازماندهی کنید

357 بازدید

متن و پرسش های زیر را بخوانید آنگاه از بین پرسش ها هر یک را که با محتوای نوشته ارتباط دارند مشخص نمایید سرانجام آنها را متناسب با متن گزینش و سازماندهی کنید جواب کارگاه نوشتن صفحه ۴۷ و ۴۸ کتاب نگارش پایه دهم (الف) از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت کتاب نگارش (الف) دهم

کارگاه نوشتن بخش (الف) صفحه 47 نگارش دهم

الف) متن و پرسش های زیر را بخوانید؛ آنگاه از بین پرسش ها، آنهایی را که با محتوای نوشته، ارتباط دارند، مشخص نمایید، سپس آنها را متناسب با متن، گزینش و سازماندهی کنید. زعفران، گیاهی گرانبها است؛ گرده آن به ظاهر مانند همه گیاهان خشک شده دیگر است؛ اما میان گردۀ زعفران و گیاهان دیگر از زمین تا آسمان فرق است. هم از نظر رنگ و مزه و هم از نظر ارزش غذایی و مادی آن. زعفران، فوق العاده گران است. شاید به همین دلیل به طلای سرخ معروف شده است. قیمت یک مثقال زعفران بسیار بالاست و هر کسی نمی تواند به راحتی چند مثقال زعفران تهیه کند. یکی از شوخی های ایرانی ها این است که وقتی کسی به مشهد می رود، به او می گویند: برای ما یک کیلو زعفران سوغات بیاور! با شنیده شدن این جمله، همه می خندند و این خنده یعنی اینکه… ایران یکی از کشورهای زعفران خیز است که در جهان به این کشت معروف است. این طلای گیاهی، در خراسان کشت می شود و زعفران خراسان شهرت جهانی دارد. در گذشته، به کسانی که زعفران می کاشتند، زعفرانچی می گفتند. اگر از رنگ جذاب و طعم لذیذ زعفران بگذریم، خاصیت زعفران را نمی توان نادیده گرفت. می گویند: زعفران شادی افزا و خنده آور است؛ قلب را تقویت و ضربان آن را تنظیم می کند. پس، خوردن کیک زعفران، شربت زعفران، برنج زعفرانی و هر چیزی را که زعفران دارد، هیچ وقت از دست ندهید.

پرسش ها:
الف) زعفران چیست؟
ب) چه رنگی است؟
پ) چه طعمی دارد؟
ت) چه بویی دارد؟
ث) شیوۀ کشت آن چگونه است؟
ج) کاربرد آن چیست؟
خ) چرا زعفران با طلا برابری می کند؟
د) زعفران چگونه بسته بندی می شود؟
ر) آیا نوع بسته بندی زعفران اهمیت خاصی دارد؟
ن) هزینه کشت زعفران چقدر است؟
و) آیا کشت زعفران، کارکرد اقتصادی دارد؟
هـ) آیا زعفران از مواد ضروری در تهیه خوراکی هاست؟
ی) زعفران، چه خاصیت هایی دارد؟

جواب کارگاه نوشتن صفحه 47 از درس 3 نگارش (1)

1) قسمت الف)
الف) زعفران، گیاهی گرانبها است؛ گردة آن به ظاهر مانند همة گیاهان خشك شدة دیگر است؛ اما میان گردۀ زعفران و گیاهان دیگر از زمین تا آسمان فرق است. هم از نظر رنگ و مزه و هم از نظر ارزش غذایی و مادی آن.
ب) سرخ رنگ است چرا که در متن به طلای سرخ اشاره شده است.
پ) در متن به لذیذ بودن زعفران اشاره شده است.
ت) در مورد بوی زعفران صحبتی انجام نشده است.
ث) در مورد شیوه کشت زعفران نیز مطلبی ذکر نشده است.
ج) كیك زعفرانی، شربت زعفرانی، برنج زعفرانی و …
خ) به علت قیمت فوق العاده بالای آن
د) در متن ذکر نشده است.
ر) در متن ذکر نشده است.
ن) در متن ذکر نشده است.
و) با توجه به قیمت فوق العاده گران آن، کشت این محصول به مراتب از نظر اقتصادی به صرفه است.
هـ) در متن ذکر نشده است.
ی) زعفران شادی افزا و خنده آور است؛ قلب را تقویت و ضربان آن را تنظیم می‌كند.

سازماندهی پرسش ها :
1) زعفران چیست؟
2) چرا زعفران با طلا برابری می کند؟
3) آیا کشت زعفران، کارکرد اقتصادی دارد؟
4) چه رنگی است؟
5) چه طعمی دارد؟
6) زعفران، چه خاصیت هایی دارد؟
7) کاربرد آن چیست؟

متن زیر را بخوانید و شیوه های کاربرد واژگان را در آن نشان دهید صفحه 30 نگارش نهم

5,446 بازدید

جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۳۰ کتاب نگارش پایه کلاس نهم متن زیر را بخوانید و شیوه های کاربرد واژگان را در آن نشان دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش نهم

متن زیر را بخوانید و شیوه های کاربرد واژگان را در آن نشان دهید

برادران، ای برادران، قربانتان بشوم! این اوّل سال و آغاز بهار، همة کسانی که با هم قهر بودند، آشتی کردند. شما که تا همین دیروز و پریروز با هم چلو پلو می خوردید و دیشلمة همدیگر را فوت می کردید و قربان صدقه هم می رفتید و غیره، حالا مثل کارد و پنیر شده اید که چی؟ به قول قُدما: از جای برخیزید! غبار کدورت ها را به آب رفاقت شسته، بلکه در محضر ما، یکدیگر را تا حدودی ماچ نموده، قال قضیه را بکنید. هر چه زودتر بهتر؛ زیرا کار داریم، می خواهیم برویم به کارمان برسیم. اصلاً بگو ببینم کار شما از کجا بیخ پیدا کرد؟ چه جوری رابط هتان شکر آب شد؟ ارتباط تنگاتنگ شما در اثر چه مسئل های از هم گسیخت؟ چی شد که همچین شد؟

جواب فعالیت های نگارشی صفحه 30 نگارش نهم

واژه های مترادف : اول – آغاز, چلو – پلو
واژه های نتضاد : قهر – آشتی
ظرفیت شبکه معنایی : دیروز – پریروز
گسترش واژه : ارتباط تنگاتنگ, قال قضیه, قربان صدقه, فوت کردن, شکر آب, بیخ پیدا کردن
تنوع افعال : بودید, کردید, می خورید, می رفتید, برخیزید, بکنید, داریم, برویم, برسیم, گسیخت, شد

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هر چه به جلو گام بر می دارم صدا واضح نزديکتر مي شود.

جمله زبانی زمستان گذشت و بهار آمد را به نثر ادبی تبدیل کنید صفحه 32 نگارش دوازهم

3,881 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۳۲ کتاب نگارش پایه کلاس دوازدهم جمله زبانی زمستان گذشت و بهار آمد را به نثر ادبی تبدیل کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش دوازدهم

زمستان گذشت و بهار آمد به نثر ادبی بنویسید

زمستان کوله بار سفرش را بست و جایش را به بهار داد.
زمستان خانه اش را تحویل بهار داد و خودش به سفر رفت.
بهار که بر می گردد رمستان خودش می داند که باید برود.
زمستان در ایستگاه زندگی سوار قطار شد و بهار از سفر برگشته بود.

نثر ادبی : خورشد کم رمق و ناتئان انگار دوباره از خواب بیدار شده بود. از خواب زمستانی عمیق و طولانی خورشید دستان پر مهرش را به سمت زمین دراز کرده تا دوباره شکوفه ها و گل ها را به جان زمین بریزد تا بذر سبز تازگی و طراوت به روزگار ببخشد. زمین خودش را آماده کرده است که پذیرای قدوم مهربان و پر برکت بهار باشد. که به شکرانه حضور دوباره بهار فریاد بزند زندگی را دوست دارد.

ناشناس : زمستان مثله خورشیدی در حال غروب غروب کرد و بهار مانند ماهی زیبا طلوع کرد.

نویسنده : در شب برفی در ایستگاه یخ‌بندان زمستان را دیدم که داشت برای رفتنش برف میگریست.

راحله : شبی دیدم زمستان گریه کنان میرود صبح دیدم بهار خنده کنان می آید.

به موضوع آب فکر کن آن را به موضوع های کوچک تر تقسیم کن یک موضوع را انتخاب کن و در مورد آن یک بند بنویس صفحه 87 کتاب نگارش فارسی سوم

181 بازدید

جواب صفحه ۸۷ کتاب نگارش فارسی سوم دبستان ابتدایی به موضوع آب فکر کن آن را به موضوع های کوچک تر تقسیم کن یک موضوع را انتخاب کن و در مورد آن یک بند بنویس در نوشتن جمله موضوع دقت کن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش سوم دبستان

موضوع آب را به زیر موضوع ها تقسیم کنید

موضوع کلی : آب

زلالی آب : وقتی در باغ و طبیعت آب را میبینیم زلالی آب ما را محو خود میکنید.آب مایه ای زلال و با ارزش استاگر این مایه ی حیات نباشد  باعث بروز برخی مشکلات می شود که اغلب بسیار مشکلات بزرگی هستند مانند مرگ تدریجی انسان ها و از بین رفتن جنگل ها و مراتع و حیوانات دیگر می شود. آب مهم ترین مایع زندگی است و اگر آب نبود هیچ کدام ما وجود نداشتیم بنابر این باید در حفظ زلالی و تمیری آب کوشا باشیم.

انشا پرچم ایران سه رنگ دارد کودکانه صفحه 83 کتاب نگارش فارسی سوم

164 بازدید

انشا کودکانه صفحه ۸۳ کتاب نگارش فارسی سوم درباره درمورد با موضوع پرچم ایران سه رنگ دارد بچگانه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش سوم دبستان

پرچم ایران سه رنگ دارد را کامل کنید نگارش سوم

پرچم ایران سه رنگ دارد که سبزی آن نشانه سرسبزی و طراوت کشور ما میباشد سفیدی آن نشان صلح و دوستی در کشور ماست و سرخی آن یادآور خون پاک و بی ریای شهدای عزیز کشور ماست. پرچم ایران هنگامی که بر افراشته میشود احساس غرور و شور و شعف در ما ایجاد میشود و ما را سربلند میسازد. هنگامی که پرچم ایران را میبینیم به احترام آن بر می خیزیم و آن را با غرور سرشار از بوسه میکنیم.

یک موضوع به دلخواه انتخاب کن موضوع را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن یکی از موضوع های کوچک را که اطلاعات بیشتری در مورد آن داری انتخاب کن و درباره آن یک بند بنویس صفحه 65 کتاب نگارش فارسی سوم

228 بازدید

جواب صفحه ۶۵ کتاب نگارش فارسی سوم دبستان ابتدایی یک موضوع به دلخواه انتخاب کن موضوع را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن یکی از موضوع های کوچک را که اطلاعات بیشتری در مورد آن داری انتخاب کن و درباره آن یک بند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش سوم دبستان

جواب صفحه 65 کتاب نگارش فارسی سوم

موضوع کلی : تابستان

1- میوه های تابستان

2- گرمای سوزان تابستان

3- درختان تابستان

گرمای تابستان : تابستان, فصلی پر از حرارتی که میسوزد و میسوزاند گرمای تابستان درست است که جان کاه است اما باعث رسیدن میوه های خوشمزه و رنگارنگ فصل زیبای تابستان میشود. هنگامی که گرما از حد خود میگذرد ما انسان ها مجبور میشویم که کولر خانیمان را روشن کنیم کولر با باد خنکی که ایجاد میکند سبب میشود که از گرمای تابستان کمی کاسته شود.

موضوع پاییز را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن یکی از موضوع های کوچک را انتخاب کن و درباره آن یک بند بنویس صفحه 59 کتاب نگارش فارسی سوم

176 بازدید

جواب صفحه ۵۹ کتاب نگارش فارسی سوم موضوع پاییز را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن یکی از موضوع های کوچک را انتخاب کن و درباره آن یک بند بنویس از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش سوم دبستان

موضوع پاییز را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن

موضوع کلی : پاییز

1- باد پاییزی

2- برگ های پاییز

3- رنگ زرد پاییز

باد پاییزی : فصل مورد علاقه من پاییز هست زیرا اتفاقات و مناظر زیبایی در پاییز مشاهده میکنیم وقتی که برگ درختان روی زمین می افتند و من از وسط آن رد میشود در همان لحظه باد پاییزی آن ها را جا به جا میکند حس بسیار خوبی به من دست میدهد. باد پاییزی برخلاف باد بهاری درختان و موجودات را به خواب زمستانی میبرد.هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است