کدام شهرها پایتخت صفویان بودند؟ نام ببرید صفحه 61 مطالعات اجتماعی نهم

126 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۶۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم کدام شهرها پایتخت صفویان بودند؟ نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تبریز، قزوین، اصفهان.

به نظر شما وجود فسیل مرجان در لایه های رسوبی کوهستان بیانگر چه محیطی در گذشته است؟ صفحه 80 علوم نهم

1,234 بازدید

جواب گفت و گو کنید صفحه ۸۰ کتاب علوم تجربی پایه نهم به نظر شما وجود فسیل مرجان در لایه های رسوبی کوهستان بیانگر چه محیطی در گذشته است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نشان دهنده این است که قبلا در این منطقه دریای گرم و کم عمق بوده است و بر اثر فعالیت های کوه زایی منطقه از آب خارج شده است.

امروزه مرجان ها در چه نوع محیطی از نظر عمق دریا و دمای آب زندگی می کنند؟ صفحه 80 علوم نهم

759 بازدید

جواب گفت و گو کنید صفحه ۸۰ کتاب علوم تجربی پایه نهم امروزه مرجان ها در چه نوع محیطی از نظر عمق دریا و دمای آب زندگی می کنند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مرجان ها در آب های گرم و کم عمق و در دمای 87 تا 57 درجه سانتی گراد زندگی می کنند مانند جزیره کیش، قشم و خلیج فارس.

معادن سن گنمک و سنگ گچ موجود در استان سمنان که در گذشته تشکیل شده اند بیانگر چه نوع آب وهوایی اند؟ چگونه به این نتیجه رسیدید؟ صفحه 80 علوم نهم

274 بازدید

جواب فکر کنید صفحه ۸۰ کتاب علوم تجربی پایه نهم معادن سن گنمک و سنگ گچ موجود در استان سمنان که در گذشته تشکیل شده اند بیانگر چه نوع آب وهوایی اند؟ چگونه به این نتیجه رسیدید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سنگ های تبخیری مثل سنگ گچ و نمک در آب و هوای گرم و خشک تشکیل می شوند. مثل منطقه قم، سمنان.

در علوم هشتم با سن گهای تبخیری آشنا شدید به نظر شما این سنگ ها در چه نوع آب وهوایی تشکیل شده اند؟ صفحه 80 علوم نهم

237 بازدید

جواب فکر کنید صفحه ۸۰ کتاب علوم تجربی پایه نهم در علوم هشتم با سن گهای تبخیری آشنا شدید به نظر شما این سنگ ها در چه نوع آب وهوایی تشکیل شده اند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سنگ های تبخیری مثل سنگ گچ و نمک در آب و هوای گرم و خشک تشکیل می شوند. مثل منطقه قم، سمنان.

در شکل زیر اگر در لایه B فسیل راهنمایی به سن 250 میلیون سال و در لایه D فسیل هایی با سن 200 میلیون سال وجود داشته باشد صفحه 79 علوم نهم

377 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۷۹ کتاب علوم تجربی پایه نهم در شکل زیر اگر در لایه B فسیل راهنمایی به سن 250 میلیون سال و در لایه D فسیل هایی با سن 200 میلیون سال وجود داشته باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

الف) سن تقریبی لایه های C و E چقدر است؟
ب) سن رگه آذرین F را با سایر لایه ها مقایسه کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) سن لایه C کمتر از 250 میلیون سال و بیشتر از 200 میلیون سال است – سن لایه E کمتر از 200 میلیون سال می باشد.
ب) چون لایه F همه لایه ها را قطع کرده بنابراین جوانتر از لایه های دیگر است. به این نوع از لایه ها که لایه های دیگر را بطور عمودی قطع می کنند دایک می گویند.

نمونه هایی از صدف جانداران را تهیه کنید و با استفاده از خمیر بازی یا هر نوع ماده دیگری قالب داخلی و خارجی آنها را بسازید و نمونه دیگری از قالب داخلی و خارجی را طراحی نمایید صفحه 77 علوم نهم

391 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۷۷ کتاب علوم تجربی پایه نهم نمونه هایی از صدف جانداران را تهیه کنید و با استفاده از خمیر بازی یا هر نوع ماده دیگری قالب داخلی و خارجی آنها را بسازید و نمونه دیگری از قالب داخلی و خارجی را طراحی نمایید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قالب داخلی درون صدف و قالب خارجی بیرون صدف.

فاضل : رای دریافت “نمونه هایی از صدف جانداران را تهیه کنید و با استفاده از خمیر بازی یا هر نوع ماده دیگری قالب داخلی و خارجی آنها را بسازید و نمونه دیگری از قالب داخلی و خارجی را طراحی نمایید صفحه 77 علوم نهم” لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی ارسال نظر استفاده کنید.

با جستجو و جو در اینترنت تصویر نمونه هایی از فسیل جانداران مختلف تهیه کنید صفحه 76 علوم نهم

1,594 بازدید

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۷۶ کتاب علوم تجربی پایه نهم با جستجو و جو در اینترنت تصویر نمونه هایی از فسیل جانداران مختلف تهیه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

مریم محمدخانی : عواملی همچون : بیماری – جثه عظیم – عدم تکاپوی غذا – برخورد شهاب سنگ – تغییرات آب و هوا –
پیدایش پستانداران و تغذیه از تخم دایناسورها – نظم حاکم بر خلقت و ………

تنه درخت فسیل شده را با تنه آن قبل از فسیل شدن از نظر شکل ظاهری و ترکیب مواد سازنده مقایسه کنید صفحه 76 علوم نهم

476 بازدید

جواب فکر کنید صفحه ۷۶ کتاب علوم تجربی پایه نهم تنه درخت فسیل شده را با تنه آن قبل از فسیل شدن از نظر شکل ظاهری و ترکیب مواد سازنده مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وقتی تنه درخت بصورت فسیل در می آید مواد محلولی مثل سیلیس، کلسیم کربنات و غیره بصورت جانشینی وارد بخش های سلولزی درخت شده و درخت فسیل شده از نظر شکل ظاهری با حالت اولیه تفاوت ندارد و فقط جنس آن عوض می شود.

به نظر شما تنوع و تعداد فسیل ها در محیط های دریایی بیشتر است یا بیابان ها؟ چرا؟ صفحه 73 علوم نهم

337 بازدید

جواب فکر کنید صفحه ۷۳ کتاب علوم تجربی پایه نهم به نظر شما تنوع و تعداد فسیل ها در محیط های دریایی بیشتر است یا بیابان ها؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در محیط دریایی ¨C اولا تنوع جانوری در محیط دریایی بیشتر است ¨C در ثانی بدن جانداران توسط رسوباتی که در دریا ته نشین می شود پوشیده می شوند و از تجزیه دور می مانند (ولی در محیط بیابان به دلیل آب و هوای گرم و خشک تجزیه می شوند).هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است